خپلک


تئاتر فستیوال

: ماندانا عبقری
: پویا شش پری
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۱۹ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.