داستانی بدون ازمرلدا


تئاتر فستیوال

: اشکان ضابط محبوب
: امیر علی ابراهیمی
: امیر علی ابراهیمی، یاسمن آریانی، نغمه اسلامی، سینا آذربایجانی
محل اجرا: تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
 خ انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸
تلفن: ۶۶۹۷۹۴۶۸، ۶۶۹۷۹۴۷۵
دوره اجرا:  ۰۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: اشکان ضابط محبوب
: نغمه اسلامی، نیلوفر فرهادی، سینا آذربایجانی
: احمد لشینی، بهرام سروری نژاد، بهناز بستاندوست، بهرام ابراهیمی
: اشکان ضابط محبوب
: امیر علی ابراهیمی
: سینا آذربایجانی
: نیلوفر فرهادی
: فاطمه درگی نژاد
: نگین جدید
: نیلوفر حیدریان
: بنیامین خطاط، اشکان ضابط محبوب

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.