دانه سحرآمیز


تئاتر فستیوال

: میترا کریم خانی
:نرگس صفامنش، راشین رضایی، مهدیه محرابیان، شقایق رازانی
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
  ۱۵ مهر تا ۰۹ آذر
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
:میترا کریم خانی
: امیر عابدی
: شقایق رازانی
: فاطمه عباسی
صبح ها ویژه مدارس : با هماهنگی و با بهای ۱۰،۰۰۰ تومان
بعدازظهرها: روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ساعت ۱۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.