دختر یانکی (روزبه شفیعی)


تئاتر فستیوال

: نیل سایمون
: روزبه شفیعی
: امیررضا نظری، فریناز نسرین، روزبه شفیعی
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۱۷ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: شهرام زرگر
: باربد طولابی
: آرین حقانی
: محمدرضا رجبی
: انیس صنیعی
: فاطمه حیدرخانی
: بهنوش ثنایی
: شورش معروفی
: تهران تماشا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.