دده خانم


تئاتر فستیوال
: جواد عاطفه
: عاطفه پاکبازنیا

 

محل نمایش : خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
  ۱۸ تا ۳۰ اردیبهشت
  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: شقایق دارابى
: آذین پاکبازنیا
: روزبه حسینى
: سهند بهادرى
: مهدى فاتحى
: هدیه جوانى
: جواد عاطفه
: پانته‌آ قاسمی، رسول نورمحمدزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.