درنیومده


تئاتر فستیوال
: سعید زارعى
: امین اسفندیار، آوا تدین، جواد قاسملو، اسماعیل گرجى، میثم نوروزى
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۱۱ تا ۳۰ بهمن
ساعت اجرا:  ۱۸:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: آرش شجاعى
: رضا چاووشى
: على زندیه، نگار نیکخواه آزاد (دارت گروپ)، گلدیس نمازیان
: شاهین آزما، گلدیس نمازیان، آرمین مقدم
: مسعود رنجبر
: سام بهشتى
: وحیدخدادادى
: مهشید قیصرى
: آلین جوهرچى
: کیارش خداشناس، کاوه سجادى
: مهسا پور حسن

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.