درها و دیوارها / پیشنهاد نمی شود


تئاتر فستیوال

 سیاوش پاکراه
 بهار رضی زاده
:  (به ترتیب ورود به صحنه) مرضیه بدرقه، مهدی حسینی نیا، شوکا کریمی

:  مهرداد بهاءالدینی
: امیرحسین دوانی
: علیرضا حبیبی
: سمانه احمدی مطلق
: پرستو شهپری
: مهدی فاتحی
: فربد مایین
: محمد صادق زرجویان
: نوید آغاز
: علیرضا حبیبی
: نگین اسفندیاری

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷,۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا: یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.