در همین همسایگی


تئاتر فستیوال
: جلیل رفیعی
: محمد دهملایی، جلیل رفیعی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: جلیل رفیعی
: فرزانه به‌نیا
: آرمان رحمانی زاده
: امیر اسلامی
: حسن عسگری
: ویدا زواریان
: رسول نجفی

دو سرباز در نقطه صفر مرزی درحال جنگیدن با هم، مهماتشان تمام می‌شود که دستور می‌رسد با سنگ بجنگید جنگ با سنگ فایده‌ای ندارد و دستور می‌رسد با فحش با هم بجنگید و باز دستور می‌رسد که…و در نهایت …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.