دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟


تئاتر فستیوال

: سید فرشاد هاشمی
:سید فرشاد هاشمی

 

محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۱۲ مهر تا ۱۵ آبان
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مهشید جوادی
: احمد عالیشاه
: شیما مرادی
: مریم برادران
: سپهر مهردادفر (گروه هنری هامون)
: امید محمدنژاد
: حمید صباغی
: زهرا نوروزی (ژاسمین مزون)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.