دهشت و نکبت رایش سوم


تئاتر فستیوال

: برتولت برشت
: داریوش مودبیان
:سارا ابراهیمی، علیرضا اخوان، سحر اسکندری، سعید پارسا، علی دشتی، هستی رزازچیان، محمد سلطانی، آرین صفایی، هومن صفایی، مهرناز عباسی، نگار نیکنامی و داریوش مودبیان

 

محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا: ۲۷ آبان تا ۳۰ آذر
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو و هماهنگی: ۰۹۱۹۲۰۴۳۵۶۵ و ۰۹۲۱۱۲۷۹۷۰۵ و ۲۲۳۹۳۱۴۴

: علی سینا رضانیا، اشکان میرزا شفیع
: داریوش مودبیان
: مهرناز عباسی
: امیرحسین نوری
: سعید عسکری
: مهدی همتی، بهادر باستان حق، شراره اکبری، حمیدرضا آگاهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.