دودمان


تئاتر فستیوال
: فرزاد باقری
: پدرام شریفی، شیرین اسماعیلی، فرزاد باقری، آسیه سلطانی، رضا خسروی، ژیلا شاهی، محسن نوری
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: محسن قرایی
: افشین هاشمی
: مرتضی هدایی
: محمود دهقانی
: امید رضایی
: نوشین جعفری
: نگین بهزاد
: مرجان بیک و مریم سلکی
: آرمان کوچکی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.