دو روایت از شکسپیر


تئاتر فستیوال
: اصغر نوری
: غزاله رشیدی، محمد رضا چرختاب، اصغر نوری

 

محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: حسین آگنج
: اصغر نوری
: سالار حسینی فر
: سحر آشتیانی
: آرمین یاری
: فائزه حسینی، محمد نورالدینی، پردیس حسامی
: سپیده معصومی
: یاسمن طالبی
: سعید کریمی
: سینا سرمدی
: تینا جعفری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.