دینید اینچ


 

: فریبرز کریمی
محل اجرا:  خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
   یکشنبه ۱۱ تا ۱۶ شهریور
  ۱۹:۰۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: گروه تئاتر بوهمی
: فریبرز کریمی
: نیما تبریزی
: کسرا پاشایی
: محمد کشاورز
: آزاده مردانی
: آوا درویشی
: پرناز کریمی
: ثمین مهاجرانی
: امین فروتن

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.