راز پنهان


تئاتر فستیوال

: داود اسدالهی
:سودابه گودرزی، سحر حق شناس، فهیمه معین، زینب السادات میری، صدف کشوری، مریم اصلان پرویز، نسا دلیر، مهشید خدابنده لو

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۲۸ آذر تا ۲۱ دی
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا : ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: رویا مظفری
: نسیم رفیعی
: امیررضا هرمزی
: یگانه نظری
: نگار حسینی، بهناز باختر
: علی اکبر مجد راد
: امین کردبچه چنگی

تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۳۹۳۹۸۵۸۱۵

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.