راس ساعت یازده


تئاتر فستیوال

: محمد نژاد
: آروین شاه حسینی

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۳۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: حسین مهرزاد
: مقدی شامیریان
: محمد نژاد، حسین مهرزاد
: میثم خانکی
: Cohen STUDIO
: سارا حدادی (You Studio)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.