رام کردن زن سرکش


تئاتر فستیوال
: داوود فتحعلی بیگی
: علی طربی
: علی باهری، علی طربی، حمید رضا صفار، فریدون احمدی، محمد رضا لوانی، نیلوفر سیاری، حدیث علیزاده، محمد رضا صفری، لیلا شریفی

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن اصلی
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: علی باهری
: سعید ابوحمزه
: منیره شریعت زاده
: علی شجاعی، محمد رضا عباسی
: مجید محبوبی
: علی طربی
: محید نصر آبادی
: مریم طربی
: محبوبه طربی
: محمدرضا صفری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.