راهنماى تئاتر شهر


تئاتر شهر

 کیومرث حائرى
:  نیکو ممدوحى
:  امیر نیما الهى، مهسا نعمتى، ساحل اسماعیلى، بهناز نظافتى، الناز رنجبر، هومن معمار پناهى، سپهر ممدوحى، وحید قیدی

: آیدا سعید پور
: میثم خاوری
: سارا حدادی
: یحیی گلنسایی
: حوریسا تفرشی
: میعاد فیروزی
: سپهر ممدوحی

:  تئاترشهر – سالن قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴ – ۶۶۴۶۰۵۹۲
:  پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
 ۱۹:۳۰
:  ۷۵ دقیقه
 ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.