رقص روی یک پا


تئاتر فستیوال

: روزبه قیاثی
: مصطفی غلامی استادسرائی
: ارشد امیراسکندری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ تا سه‌شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: مصطفی غلامی استادسرائی
: علی زرآبادی، خشایار گرانسایه
: مازیار نصیری زاد
: آیدا رمضانی
: مهدی حیدرنژاد
: پیمان پروانه
: ماکان حائری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.