رقص ماهی ها


تئاتر فستیوال
: منوچهر اکبرلو
: امیرحسین پهلوانی
: (به ترتیب ورود): رضا معصومی، مصطفی گودرزی، هانیه کریمی
محل اجرا: تماشاخانه فانوس
 میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک ۲۵
تلفن: ۸۸۳۱۹۲۷۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: امیرحسین پهلوانی
: سینا سعدی
: محمدحسین خداوردی
: ایران پهلوانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.