روادید


تئاتر فستیوال

:  پویا سعیدی
:  حانیه سلیمانی، سینا بالاهنگ
: نغمه ثمینی، محمدرضایی راد
: آرمین مرآت
: ابوالفضل صفویه
: محمد حسینی، هدا اسماعیل تبار
: سارا حامدی، آرتا پایا
: یاسمن طاهری خسروشاهی
: محمد حسینی

منتخب کارناوال «انتقام» – کارناوال مونولوگ دانشگاه تهران

رویا قراری بین دوست خیالی اش آروز و دوست واقعی اش امیر گذاشته تا آن ها از طریق رویا باهم صحبت کنند اما اتفاقاتی می افتد که دیگر در کنترل هیچ کدام از این سه نفر نیست.
محل اجرا: سالن موج نو
خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى(شمالى)، بعد از خیابان فلسفى، پلاک ۵٧
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تا شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۳۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.