روال عادی (حسن خالقی)


تئاتر فستیوال
: ژان کلود کری‌‌یر
: حسن خالقی
: حمید رحیمی، فربد فرهنگ
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
ساعت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: اصغر نوری
: حسن خالقی
: امیر پناهی‌فر
: حسن خالقی
: صادق حسینی
: لیلی منتظری
: شهاب دریانی
: امیرحسین فروتن

namayesh reval addi-khaleghi

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.