روایت ناتمام یک مربع خالى


تئاتر فستیوال

:  میلاد اردوبادى
:  میلاد اردوبادى

:  شورای تئاتر و گرافی
: کیانوش اخبارى، سعید چنگیزیان، جهانگیر رمضانى
: ثمین بیجاد ، مونا غیاثى
: میلاد اردوبادى ، آنامد دیزاین
: سحاب وژده میانه
: سارا حدادی
: مجید ارونقى
: فرید حسینى

 سالن موج نو
خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، رودبار شرقی (شمالی)، پلاک ۵۷
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
:  ۱۸:۳۰
 ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.