روبینسون و کروزو


تئاتر فستیوال
مترجم و کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نویسنده: نینا دینترونا، جیاکومو راویچیو
بازیگران: مرتضی اسماعیل کاشی، یاسر خاسب
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۲۰ ابان‌ماه تا ۲۳ آذرماه
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۰دقیقه
بها بلیت : ۳۵,۰۰۰ تومان , ۴۰,۰۰۰ تومان , ۴۵,۰۰۰ تومان
تهیه کننده: کامبیز کاشفی، مهدی فرشاد
مجری طرح: کامبیز کاشفی
دستیار کارگردان و برنامه ریز: سینا فیض
دستیار دوم کارگردان: آرین فرزانه
منشی صحنه : راحیل مرشدی
مدیر صحنه: امین احمدلو
دستیار پروژه: نازنین سوار رخش
انتخاب موسیقی: معین رضایی راد
طراح صحنه و لباس: سینا فیض
عکاس، طراح پوستر و بروشور و مدیر تبلیغات: محمد صادق زرجویان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.