روزهاى بى باران


تئاتر فستیوال

 امین بهروزى
:  وحید آقاپور، سجاد افشاریان، نازنین احمدى، سوگل خلیق

: کامیاب امین عشایرى
: شهرزاد مظاهرى
: صالح علوى زاده
: یگانه خدیوى
: مریم نراقى
: امیر قالیچی
: گلشن قربانیان
: شهاب اشتری
: نازنین احمدی
: محمد مرادى، لیلا بهروزی
: مهدی بهروزی
: وهاب یحیى زاده
: الهه رجبی
: صالح علوى زاده، شهرزاد مظاهرى

:  تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴ – ۶۶۴۶۰۵۹۲
:  پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۹:۰۰
: ۶۵ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.