روز پزشک


تئاتر فستیوال

: فرزام رنجبر
:امیر نوروزی، مهناز ذبیحی، غزل شجاعی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: امید اکبری
: فرزین رنجبر
: محمد دارایی
: رومینا داوری
: فرناز مرادی، امیرعلی سمیعی
: محمد مهداد تفضلی هرندی
: رها محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.