رومئو و ژولیت


تئاتر فستیوال

: ویلیام شکسپیر
: بهروز بیک پور
:سهیلا عاشقی، شهریار حیدری، حمید شمش، عرفانه خانی، ویدا محمدی، رضوان احمدی، علی کیانی، محمد احسان، مسعود جنتی، ناصر برین، مهرشاد فاروقی، سایه احمدیان، مهرگان بذرافشار، پرنیان سامی نژاد، نازنین ملکی، آتوسا نیکخواه، محمد جواد محمدی
محل اجرا: پردیس تیاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۱۸ آبان‌ماه تا ۲ آذرماه
ساعت اجرا: ۱۸:۱۵ , ۱۶:۰۰
مدت اجرا: ۶۵دقیقه
بها بلیت : ۴۰,۰۰۰ تومان
:بهروز بیک پور
: علی شعایی
: سهیلا عاشقی
: کاظم جعفری

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.