رویای آمریکایی


تئاتر فستیوال

: آیلین کیخایی
: آیدا کیخایی، کیوان محمودنژاد، نازنین بابایی، خشایار مرادی، مازیار مویدی، آیلین کیخایی

 

محل اجرا:  تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۰ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد
  ۲۰:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سمانه اسماعیلی، الهام هادیان
: ماریا حاجیها
: عاطفه ابیضی
: اسرافیل قاسمی، مازیار مویدی
: آیلین کیخایی
: مهرشاد عیوضی فر
: عاطفه ابیضی، حمید رضا قاسمی
: حسین تشکری
: رامتین مقدادی
: پانته آ امداد
: رضا محمدی، سعید نوروزی
: اسرافیل قاسمی
: پانته آ امداد
: کیوان محمودنژاد، حسین تشکری
: مهرشاد عیوضی فر
: محمد قدس

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.