رُل (گودال)


تئاتر فستیوال

: حمید سلیمانی
: آیدین طهرانی
: حمیدرضا نیکدل، حسین سپهر نژاد، نازنین احمدی

 

محل اجرا: تماشاخانه ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، تماشاخانه ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۱ دی ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: کیارش ظریفی، آیدین طهرانی
: رعنا مربوطه
: مهرناز عباسی
: آوا طهرانی
: هوداد مسلمی نژاد
: سروش حضرتی
: نازنین احمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.