ریچارد سوم


تئاتر فستیوال

: الهام صحت
: (به ترتیب ورود به صحنه): کیانوش جواد اسلامی، علی امیر خلیلی، صادق ملکی، پدرام عزیزی، غزاله جهان بین، هدیه موسوی، احسان امیدی، آرین حیدری، سارا مرادی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۱۱ بهمن تا ۰۲ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: گروه آراتیم
: غزاله جهان بین
: مهدی سلطانی
: فرزانه جعفری
: سعید طاهرنژاد
: شکیبا نیکبخت
: مهرنوش بیگ زاده
: امین امیریان
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.