زمستان


تئاتر فستیوال

: باقر سروش
: محمد نژاد
:محمد نژاد، فرناز زوفا، محمد مهدی توکلی زاده، شیما جعفرزاده
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۱۸ آبان تا ۰۷ آذر
  ۲۱:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:باربد طولابی
: میلادمرادی نسب
: میلادالهی
: محمدرضا محمدی فیروز
گروه طراحان
: حسین مهرزاد، محمدنژاد
: حمیدصلامی
: علی گرگین
: تهران تماشا
: عرفان فرشی زاده
: یاسمن حسین پور
: یکتا اعتمادی
: علی شیرازی
: پروشات مشایخی، جواد عبدالهادیان، یاسمن حسین پور، فرشاد دهنوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.