زنجیرشدگان


تئاتر فستیوال

 مسعود ترابی، علی مست علی
 مسعودترابی
:  کامران تفتی، رضا رویگری، محیا دهقانی، رضا فوادی، محمد جواد بشارت، محمد طهماسب پور، آیه قبادیان نژاد، محمد رضا رشیدی، سروش پور صالح، شهرزادعلیمحمدی، پریسا راد، منا رضایی، محمد ذوالنوریان، مریم بهیرایی، سهیل کلانتری، محمد رضا امیری، پریسا شفیعی، اصغرشیرزاد، فردین بابا لویی

:  سعید رفیعى
: طاهره بخشى وسروش پور صالح
: باران سیبى
: پریسا شفیعى
: محمد امیری
: فردین بابا لویی
: معصومه غفوری
: مریم اسدی
: محسن محمدیان شمالی،بهزاد بابایی
: ایدیوتک
: علی عاشق علی

 برج آزادی – سالن اصلی
میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن: ۶۶۰۶۴۱۲۱-۶۶۰۶۴۱۲۲
سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ – جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
 ۱۹:۳۰
 ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.