زهرمارى


تئاتر فستیوال
: رضا بهاروند، احمد سلگى
: على احمدى
: (به ترتیب ورود) تینو صالحى، هستى مهدوى، على شادمان، نادر فلاح و خسرو احمدى
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۱
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  ۱۹ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: خسرو احمدى
: نورالدین حیدرى ماهر
: امیر سرافرازیان
: نسیم تقى پور
: وحید میثاقى
: مرتضى احمدى
: امیر دلفانى
: على احمدى
: سارا حدادى
: آریان امیرخان
: فرشید عسگرى (استودیو کلاکت)
: محسن کرمانى
: امیرحسین علیپور
: مریم پور احمدى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.