زورخانه


تئاتر فستیوال
: مصطفی شب خوان
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۲۷ آذر تا ۰۷ دی
  ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
  ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: فربد مائین
: محمدرضا نشاسته‌ساز
: علی اصغر کوزه گر
: امیر حسین سیر، رضا تحقیقی
: پدرام تنعمی
: مصطفی کاظمی مطلق
: راما افشار
: نیما محبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.