ساخته گی


تئاتر فستیوال

 همایون حجازی‌نیا، امیر اخوین
:  امیر اخوین
:  امیر اخوین، اسما رمضانی

: حسن جودکی
: نیکا زندی
: مهسا اکبری
: رسول کاهانی
: ساینا قادری، تبسم ارگی
: آرمان کوچکی
خلاصه نمایشنامه: روایتی از گروگان گیری پنج مرزبان ایرانی توسط یک گروهک تروریستی

:  تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، نرسیده به میدان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
 ۱۹:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.