سانتی متر


تئاتر فستیوال
: مرتضی شاه کرم
: (به ترتیب حروف الفبا): پروا آقاجانی، ابتسام بغلانی، محسن پوشایی، سارینا رزاق مرندی، مسعود شامی خاتونی، مرتضی شاه کرم، ماهان عابدی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: سامان خلیلیان
: مسعود شامی خاتونی
: پروا آقاجانی
: علیرضا طاهری مقدم
: فرید کیامرثی
طراحان
: میلاد خرمن بیز
: آرزو ذوالفقاری
: مهدی دوایی
: مسلم رضایی
رسانه
: میترا رضائی
: محمد علیپور، امیر کامیابی
: آرمین داوودی
: پریسا خسروشاهین، ماندانا عضدآزاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.