سرزمین سکوت


تئاتر فستیوال

: علی رضا حنیفی
: مالک حدپور سراج
:بابک تن، مالک حدپورسراج

 

محل اجرا:  پردیس تئاتر تهران – سالن استاد محمد
 اتوبان امام علی (ع) جنوب، خروجی شهید محلاتی شرق، خیابان شاه آبادی جنوبی، پایین تر از میدان مالک اشتر، پردیس تئاتر تهران
تلفن: ۰۲۱۳۳۰۳۴۱۹۸ – ۰۲۱۳۳۰۳۴۲۱۰
  ۱۰ تا ۲۰ آبان
  ۱۸:۳۰
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: کامبیز جهانگیری
: بهناز نجفی
: محمد نامدار
: محسن فصیح راوندی
: محمد یاراحمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.