سزارین


تئاتر فستیوال

:  آرین لطفعلیان
 محمد رضا تک زارع
:  آرین لطفعلیان

: ندا نوروزی
: ندا نوروزی
: امیر مالکی
: تماشاچی حرفه ای
: کانون تبلیغاتی شبرنگ
: مصطفی اسفندیاری
: امید امیدپور
: علی برنایی

:  خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷ – ۸۸۳۱۰۴۵۸
:  پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۳۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
هماهنگی و رزرو : ۰۹۳۷۶۲۷۴۹۳۰

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.