سعادت لرزان مردمان تیره روز


تئاتر فستیوال

: علیرضا نادری
: مجید قربانی
: حمید رضا صفار، مجید قربانی، لادن قناد، آزیتا ستوده، سپیده جعفری، علی باهری، کیمیا فیضی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۰۷ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: علی تهرانچی
: زهرا یعقوبی
: حمید رضا صفار
: سعید ابوحمزه، محمد رضا حزینی
: فاطمه پوشپاس، فاطمه الوندی
: علیرضا خدامرادی
: محمد رضا عباسی
: مازیار رافتی ‌
: مریم مرتاضی، سیده سلاله موسوی، سماء صادقی
: فاطمه پوشپاس
: مهناز قربانی، فاطمه حسین خانی، علی سعیدی
: محمد رضا حزینی
: امیر مهدی اسدی، محمود آمارلو
: مهشید فرجی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.