سپنج رنج و شکنج فرخنده


تئاتر فستیوال
 محمود استاد محمد
:  شهرام گیل آبادی
:  نوشین حسن زاده، رویا فلاحی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، فریدون محرابی

: هانیه جوادی منش
: قربان نجفی
: احسان رافتی
: سحر طلایی
: سارا ناصر نصیر
: امیر حسین عطارزاده

خلاصه نمایش: این نمایشنامه ی سه بخشی به وضعیت جامعه در برخورد با زن می پردازد و زن را مظهر خیر بیان می کند اما نگاه های تنگ بینانه و غیر انسانی موجود در اجتماع، خانواده و حتی حقارت موجود در نگاه خود انسان باعث می شود این منزلت کاهش یابد. نمایشنامه در سه بخش، ابتدا به زندگی فرخنده از کودکی تا مرگ، سپس در بخش دوم به عدم نظم اجتماعی در جامعه باحضور انواع آدم ها اعم از فرهیختگان تا مردم کوچه و خیابان و در بخش سوم به موضوع ارتباط عاطفی پدر و فرزندی که پدر همه چیز را به فرزندانش می سپارد می پردازد.
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ساغت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت:  ۱۵,۰۰۰ تومان

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.