سکوت


تئاتر فستیوال

:  اقتباس امیر علی سی سی پور از رمان ارواح و نمایشنامه سکوت، نوشته پل استر
 امیرعلی سی‌سی‌پور
:  عباس دلیر، عاطفه خدا کرمی، کبری رضایی، محمد امین سی سی پور

: عباس دلیر
: امیر علی سی سی پور
: موسی قناد زاده
: مصطفی همتی
: امیر علی سی سی پور
: امیر حسن نجفی
: سیاوش فرهادی

محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن خسرو شکیبایی
میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی‌زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.