سیری بر کاپیتالیسم


تئاتر فستیوال

: حامد اسلامی
: مهدی کریمی
:(به ترتیب الفبا)وحید افراز، فهیمه خدابنده، امین سماواتیان، آزیتا علینیا، مهدی کریمی، عسل مولوی، مسعود محمد شاهی، محمد ناطقی، افشین همتی

 

محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۳۰ آبان تا ۰۹ آذر
  ۱۶:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سالومه علیپور
: ابراهیم تیمورزاده
: سالومه علیپور
: مهدی کریمی
: حسین شعرباف
: فرشته پیش بهار
: مرضیه ذولفقاری
: سمیع والی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.