سیزیف


تئاتر فستیوال

: صادق گلچین عارفی
: محمد برهمنی
:اسماعیل گرجی، مهدخت مولایی
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا : ۲۵ مهر تا ۲۸ آبان
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
:نوید محمدزاده
: روح اله زندی فرد
: محسن نجفی نیا
: رضا خضرایی
: محمد موسوی
: هدا میرزایی
: فرانک ایرانی
: ساچلین مهدیلو
: مریم دیهول
: محسن ابوالحسنی
: ایمان صیاد برهانی
: نگین عنصری
: جواد قاسملو
: حانیه موسوی، سهیل سهیلی سرشت
: مصطفی پوریوسف
: محمد پناهی
: اسد احمدی
: زهرا موسوی، ادوارد اسدزاده
 از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۴ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.