سیه نامه باستان


تئاتر فستیوال

:  هادی حوری
:  مرتضی زارع، فرامرز قلیچ خانی

: هلیا میرهادی
: مهندس محسن صمیمی
: مرشد محمد جواد خرمی

خلاصه نمایش: سهراب معتقد است که قطعا توسط ضربات متعدد خنجر  و به دست رستم کشته شده اما رستم می گوید که تنها یک ضربه زده و مرگ سهراب دلایل دیگری دارد. آنها برای بررسی علت مرگ سهراب ناچار به باز  آفرینی ماجرا هستند.

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷,۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۷:۳۰
مدت اجرا : ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
شماره رزرو: ۰۹۱۲۳۵۹۶۸۷۰

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.