شایعات (امیر رمضانی)


تئاتر فستیوال

: نیل سایمون
: امیر رمضانی
: رامتین هوشمند، طناز بهجت نیا، آرمان مدرسی، عسل بخت آور، حمید رضا شمشیری، ثمین بزرگمند، بشیر اصلانیان، شیوا جوانمرد، محسن قزل سوفلو
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۳۱ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: بهروز محمودی بختیاری، مینا رضاپور
: امیر رمضانی
: مهدی خالدی، بهزاد خلیلی
: مهدی خالدی
: امیر حسین مقدم
: سپنتا مهاجر
: مجید ذوالقدری
: رامتین هوشمند
: احمد باقری، حسین پرتو
: آرام عبدلی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.