شب دوازدهم


تئاتر فستیوال
: ویلیام شکسپیر
: محسن صادقی اصفهانی
: (و خوانندگان) آرمین خوش نیک، پانیذ خوش نیک، آرش راسخ، شهاب نظام دوست، صبا پویشمن، ایمان خاکباز، معین دیده بان، مینا زاغری، امیرحسین قنواتی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:   ۲۳ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:   ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ماکتا قاسملو (آموزشگاه سینمایی هفت هنر)
: محسن صادقی اصفهانی، شهاب نظام دوست
: امیرحسین نصیری
: امیرحسین نصیری، شهاب نظام دوست، محسن صادقی اصفهانی
: علی زارع رفیع، غزل نقی زاده، فروغ فعال، احسان جوادزاده، علیرضا رضوانی، سعید شیخی
: سارا بلبلی
: ماکتا قاسملو
: امیرحسین قنواتی
: سوگل دولت سرایی
: راهیل کریمی
: محمدرضا محمدیاری
: نوید ایزدیار
: محدثه جودی
: کیانا نسودری
: یاسمن طاهریان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.