شعبده باز


تئاتر فستیوال

 شایان افجاری
:  محمدرضا انتظامی، سوزان قربانی، عباس بابایی، امین جمشیدیان، پوپک داداش زاده، سعید راستی، رضا قاسمی، علی میری، رضا نوفرستی

: گروه میدان آزادی
: شایان افجاری
: کیوان جزایری
: سپیده عابدی
: امین جمشیدیان
: رضا نوفرستی، هامون رمضانی
: حدیث کریمیان
: رهام بیگلو
: علی روهینا
: علی روهینا، مهدی عمادی، محمد مقیمی
: مهدی عمادی

خلاصه نمایش: نویسنده ای از شهر خود فرار کرده و به آرمانشهر نویسندگان پا می گذارد اما…
شعبده باز پس از دو سال باز می گردد.
محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲,۲۲۲۹۹۷۳۰
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.