شهر زامبی


تئاتر فستیوال

:  علیرضا ناظر فصیحی
:  علیرضا ناظر فصیحی، نسیم للری، علی تابع امام

: علی تابع امام
: نغمه شهدی پور، بدری دشت پور
: محمد رضا فصیحی
: میترا رضایی
نمایش کمدی شهر زامبی، جدیدترین کار گروه جستجوست که با شیوه بداهه از یک طرح اولیه به اجرا رسیده است.

 تالار محراب – سالن کوچک
آدرس سالن: خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
سه‌شنبه ۲۲ دى ۱۳۹۴ – جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
 ۱۸:۳۰
 ۴۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.