شپش


تئاتر فستیوال

: کوروش نریمانی
: (به ترتیب حروف الفبا) مینوشه آبگینه چی، احسان ابوالقاسمی، بیتا اسکندر، پریسا بنی آدم، فرانک بهرامی، افسانه پرمر، محسن تمیزی، حسین حاتمی، مسعود حاتمی، مینا حسنلو، معصومه خدابنده لو، سپینود دلبرحساس، زینب دهقانی، علیرضا رشیدی، مرتضی سلیمی، سبحان صفری، آرمین طیب نعیمی، محمدحسین قاسمی، امید کریمی، داریوش منجزی، احمد نیک پور، فهیمه هرمزی، مرسده یحیایی
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  ۲۵ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
: تئاتر مستقل تهران
: هستی حسینی
: علی کوزه گر
: مهدی دوایی
: ریحانه رنجبر، مینا حسنلو
: شهاب جعفرنژاد، محمد لسانی
: گلدیس نمازیان
: بیتا اسکندرنژاد
: امید کریمی، مسعود حاتمی، حسین حاتمی
: مرسده یحیایی، فهیمه هرمزی، علیرضا رشیدی
: مرتضی سلیمی
: علی ژیان
: گروه جارچی
: پریچهر ژیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.