صدا … یا


تئاتر فستیوال

: علی ایزدی
:علی ایزدی

 

محل اجرا: عمارت روبرو
 تهران، خیابان انقلاب (شرق به غرب)، قبل از چهارراه ولیعصر، بن‌بست کیانپور، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۳۰
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۱۷ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: پونه پارسایی
: سید احمد شیخ زمانی
: وجیهه جامی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.