صندوقچه راز گنجور


تئاتر فستیوال

 ثمین جوادزاده زاهدانی

 مرضیه نادری
: شراره طیار، هانی حسینی، ساحل اسماعیلی، یحیی گلنسایی، مهرنوش صادقیان

: فاطمه دهقان نسب
: حوریسا تفرشی
: آرمان مقدم
: هانی حسینی و مرضیه نادری
: فاطمه دهقان نسب
: رامین عبداللهی
: هانی حسینی
: مسعود جعفری
: آرین حسنوندی
: میعاد فیروزی
: امیر حسین ممدوحی
: سارا حدادی
: یحیی گلنسایی
: مهدی حسینی

:  مرکز مطالعات اجرایی قشقایی

تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴ – ۶۶۴۶۰۵۹۲

:  جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ – جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵

 ۱۷:۰۰

:  ۶۰ دقیقه

 ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.